Menu
FacebookInstagram

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Dopravné zariadenia delíme na záchytné, vodiace, výstražné a ostatné. Záchytné dopravné zariadenia sa používajú na ohraničenie a vymedzenie pracovného miesta. Zabraňujú vstupu chodcov na pracovné miesto alebo pred pádom do výkopu. Vodiace dopravné zariadenia dodávame pre optické a fyzické oddelenie protismerových jazdných pruhov v oblasti pracovného miesta a na vedenie a usmernenie premávky. Výstražné dopravné zariadenia dodávame na zvýraznenie dopravných obmedzení, na nečakané zmeny dopravných situácií a pre označenie výkopov. Medzi ostatné dopravné zariadenia patria výrobky, ktoré zabezpečujú konfortnejšiu, bezpečnejšiu alebo prehľadnejšiu dopravu vozidiel na komunikáciách.

VÝROBKY


Záchytné bezpečnostné zariadenie (ochranné)

Vodiace tabule Z 3a, Z 3b


Vodiace dopravné zariadenia

Smerovacie dosky Z 4a - Z 4c
Vodiace dosky Z 4d – Z 4f
Vodiaca koľajnica (vodiaci prah)
Vodiaca stena – plastová
Dopravné kužele
Smerové stĺpiky
Dočasné a trvalé gombíky
Odrážače
Lineárne vodiace pásy
Balizety


Výstražné dopravné zariadenia

Výstražné svetlo
Svetelná zábrana
Svetelná vodiaca tabuľa
Svetelná rampa
Zariadenie predbežnej výstrahy
Svetelné šípky
Dopravný kužeľ s výstražným svetlom
Výstražná páska
Cestná svetelná signalizácia
Pojazdné uzávierkové tabule – signalizačné vozíky
Ostatné dopravné zariadenia

Dopravné zrkadlá
Spomaľovacie prahy
Clony proti oslneniu
Žlto čierne prvky označujúce trvalé prekážky – Z 2a
Červené a biele prahy označujúce dočasné prekážky – Z 2d
Zastavovacie terče a smerovky – Z 5a, Z 5c
Parkovacie stĺpiky
Označovanie prečnievajúceho nákladu paragraf 51 ods. 5


FOTOGALÉRIA NAŠICH PRÁC