Menu
FacebookInstagram

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

A1 a – A 34 – Výstražné značky
P1 – P 15 – Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
B 1 – B 39 – Zákazové značky
C 1 – C 30 – Príkazové značky
IP 1 – IP 34c – Informatívne prevádzkové značky
IS 1a – IS 39 – Informatívne smerové značky
II 1a – II 20c – Informatívne iné značky
E 1 – E 15 – Dodatkové tabuľky
G 1 – Gratulačné značky
O 1 – O 4 – Osobitné označenia
Železničné značky
Plavebné značky

CHARAKTERISTIKY

Materiálové prevedenie:

FeZn
z pozinkovaného plechu so zahnutým zalisovaným okrajom
FeAl
z pozinkovaného plechu so založeným hliníkovým okrajovým profilom
Veľkoplošné
celoplechová konštrukcia, alebo lamelové konštrukciePodložka je spevnená nastreleným C-profilom, ktorý umožňuje upevnenie značky na nosič.

Použité fólie:

3M – Scotchite Engineer Grade
séria 3200
Trieda 1
3M – Scotchite HI Grade
prizmatická séria 3930
Trieda 2
3M – Scotchite DG
kubická séria 4000 DG3
Tieda 3
Na zvýraznenie dopravných značiek
florescenčná žlto–zelená fólia
Trieda 3


Technológia tlače:

Sieťotlačové zariadenie v priemyselnej tlači
vlastná technológia osvitu sít
Veľkoplošná tlačiareň
tlač do šírky 1200 mm, dĺžka bez obmedzení
Rezací ploter a laminátor
tezanie symbolov dopravných značiek aj u fólie Diamond Grade
Veľkoplošná plotrovacia grafika
výroba grafiky pre výškové (portálové) a veľkoplošné dopravné značky


Konštrukčné prvky:

Zn ø 60
hrúbky 2 mm alebo 3 mm
Zn ø 70
Zn IP 100, 120, 140, 160
upínacie prvky Zn
úpinky ø 60 40/40
Bandimex držiaky
držiak pre usadenie páskov bandimex na verejné osvetlenia
Bandimex páska
na osadenie značky na stĺpy verejného osvetlenia


VYHOTOVENIE

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí výrobu, montáž a osadenie trvalého aj dočasného dopravného značenia. Našou špecializáciou je pre zákazníka vybaviť projektovú dokumentáciu, náležité povolenia a samozrejme realizácia montáže dopravného značenia. Všetky tieto činnosti uskutočňujeme na základe odbornosti pracovníkov, ktorí majú v oblasti dopravného značenia mnohoročné skúsenosti.

Technológia značiek pozostáva z podkladového plechu s dvojitým ohybom a nosnými profilmi na zadnej strane. Dopravné značky môžu byť FeZn plech 1mm lisovaný alebo Al plech 2mm lisovaný. Veľkoplošné dopravné značky ponúkame lamelové, alebo panelové (celoplechovej konštrukcie). Všetky typy dopravných značiek sú v zmysle normy STN 01 8020: Marec 2018.
Realizujeme osadzovanie značiek všetkých rozmerov
vrátane veľkorozmerových a portálových značiek.
Zároveň Vám navrhneme v zmysle statických výpočtov použitie nosičov pre každý druh navrhnutého veľkoplošného značenia.


PRENÁJOM A SERVIS

Prevádzkujeme požičovňu dočasného značenia, nosičov, gumových podstavcov Z4 – plastových, zábran na ohraničenie výkopov, blikajúcich svetiel, svetelnej signalizácie a pod.. Nájdete nás v Žiline na ul. Závodská cesta č. 42.

V prípade záujmu zabezpečujeme aj montáž/demontáž prenajatého značenia, servis svetiel a signalizácie. Zabezpečujeme aj spracovanie a odsúhlasenie dokumentácie pre realizáciu Vašich prác na pozemných komunikáciách.

PROJEKCIA

FOTOGALÉRIA NAŠICH PRÁC