Menu
FacebookInstagram

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Vodorovné značenie zabezpečujeme pri realizácií zvislého značenia, a to hlavne pri prácach na kľúč. Dokážeme vykonávať viaceré technológie ako farba, plast, predformovaná páska. Ďalej ponúkame odstránenie nefunkčného značenia. Miesta, ktoré boli vyznačené vodorovnými značkami z náterových látok odstraňujeme z povrchu komunikácie odfrézovaním.

VÝROBKY


Trvalá vodorovná dopravná značka
V 1a – V 17

Realizujeme na cestách, parkoviskách alebo inej dopravnej ploche. Aplikujeme náterovými látkami alebo termoplastickými materiálmi.


Farebné prevedenie:
Biela – trvalé značenie
Žltá – zákaz zastavenia alebo státia
Zelená – cyklistické trasy a ich priechody


Dočasná vodorovná dopravná značka
V 1a – V 17

Dočasnú zmenu úpravy cestnej premávky realizujeme vodorovnými dopr. značkami v oranžovej farbe v retroreflexnej úprave.


Farebné prevedenie:
Oranžová – dočasná zmena úpravy cestnej premávky


Vodorovné značenie parkovacích miest (boxov)

Značenie parkovísk s regulovaným alebo plateným státím používame modrú, resp. bielu farbu aj na vyznačenie symbolov (elektrické auto, invalid, rodiny s deťmi).


Farebné prevedenie:
Modrá – parkovacie miesta
Dočasné vodorovné značenie predformovanými páskami

Uskutočňujeme vopred pripravenou vodorovnou DZ, ktorá sa lepí na komunikáciu a po ukončení prác ju z povrchu odstraňujeme. Sú to hlavne značky V 1a, V 1b, V 2a/b, V 4, V 5a/b/c a V 9a


Farebné prevedenie:
Oranžová – dočasná zmena úpravy cestnej premávky


FOTOGALÉRIA NAŠICH PRÁC